EGALITATEA DE SANSE

Dezvoltarea principiului egalității de șanse și de gen se realizează prin contribuția efectivă la creșterea nivelului de calificare al femeilor din grupul țintă (154 participante cursurile de calificare/recalificare) și prin creșterea și diversificare competențelor și sporirea oportunităților de carieră (98 participante la cursurile de inițiere/specializare/perfecționare).

Principiul egalitatii sanselor este integrat in timpul implementarii proiectului prin:

-          Solicitarea de sugestii privind ideea de proiect de la potentialii membrii ai grupului tinta;

-          In conceperea activitatilor si calendarului au fost luate in considerare nevoile diverselor categorii din grupul tinta si se vor asigura: un program de participare flexibil, personalizat (tematica va fi abordata intr-un orar si tempo individualizate), locatiile proiectului vor fi usor accesibile cu transportul in comun;

-          Proiectul se adreseaza in special femeilor care sunt intr-o zona mai mare de risc din punctul de vedere al egalitatii de sane.

-          Se va asigura participarea grupurilor vulnerabile la masurile active prevazute, fara discriminare, cu conditia incadrarii in grupul tinta.

-          Proiectul va oferi conditiile necesare pentru participarea persoanelor cu dizabilitati: locatiile vor fi dotate, la cerere, cu rampa de acces si li se va asigura transportul;

-          Dezvoltarea materialelor de curs se va face pornind de la principiul unei utilizari cat mai facile si a unei adresabilitati largi;