OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea și promovarea principiului egalității de șanse și de gen în sectorul sanitar din regiune prin identificarea principalelor probleme cu care se confruntă femeile care lucrează în acest sector în ceea ce privește egalitatea de șanse și de gen, prin calificarea/recalificare și formarea femeilor din grupul țintă, inclusiv în domeniul TIC, prin creșterea gradului de conștientizare al salariaților din acest sector privind egalitatea de șanse și de gen și hărțuirea sexuală la locul de muncă, în vederea reducerii inegalităților dintre bărbați și femei, a prevenirii discriminării pe criterii de gen în sectorul sanitar, a asigurării accesului egal la calificare și dezvoltare profesională a femeilor din grupul țintă și a promovării principiilor incluziunii sociale și ale egalității de șanse în regiune.

 

Obiectivele specifice

1. Îmbunătățirea accesului și participării femeilor din grupul țintă la formarea unor competențe relevante pe piața muncii prin intermediul activităților de formare, pentru dezvoltarea carierei profesionale și egalitatea de șanse și de gen.

2. Creșterea nivelului de calificare și recalificarea femeilor din grupul țintă prin intermediul cursurilor de calificare/recalificare în vederea creșterii gradului de acces a acestora la calificare și dezvoltare profesională.

3.Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul utilizării TIC a femeilor din grupul țintă prin intermediul cursurilor TIC și a site-ului proiectului.

4.Dezvoltarea aptitudinilor de management resurse umane în domeniul sanitar a femeilor din grupul țintă prin formare în domeniu în vederea dezvoltării carierei.

5.Creșterea nivelului de competență a femeilor din grupul țintă în domeniul managementului calității serviciilor medicale în vederea dezvoltării carierei profesionale prin intermediul cursurilor de formare specifice.

6.Promovarea principiului egalității de șanse și de gen în sectorul sanitar din regiune prin intermediul formării, a modulelor specifice introduse în activitățile de formare, a consilierii on-line, a Ghidului de bune practici și a seminarului pe tema egalității de șanse, pentru a reduce și preveni discriminarea.

7.Creșterea conștientizării problematicii discriminării după criterii de gen și a importanței promovării principiilor egalității de șanse prin intermediul campaniei de conștientizare pe tema egalității de șanse și de gen a seminarului pe tema egalității de șanse, a site-ului proiectului și a Ghidului de bune practici, pe baza rezultatelor cercetărilor.

8.Conștientizarea salariaților din sectorul sanitar din regiune asupra importanței echilibrului vieții de familie cu cea profesională, ca parte a accesului egal, prin intermediul campaniei de conștientizare pe tema egalității de șanse, a site-ului proiectului și a Ghidului de bune practici, pe baza rezultatelor cercetărilor.

9.Creșterea nivelului de conștientizare a salariaților din sectorul sanitar din regiunea supra problematicii hărțuirii sexuale la locul de muncă prin intermediul campaniei de conștientizare pe tema hărțuirii sexuale, a consilierii specifice desfășurate on-line și a Ghidului de bune practici, în vederea reducerii numărului cazurilor de discriminare și a prevenirii acestora.

10.Asigurarea unui management eficient al proiectului prin aplicarea metodei de management Prince de project II.

11.Asigurarea promovării și vizibilității proiectului prin intermediul activităților specifice de informare, publicitate și a site-ului proiectului în vederea asigurării egalității de șanse în ceea ce privește participarea la activitățile proiectului.

12.Creșterea impactului proiectului prin intermediul rețelei profesionale on-line.

13.Identificarea situației din regiune în privința diferențelor de gen raportat la profesie, carieră și venituri prin intermediul cercetării.

14.Cercetarea situației segregării bazate pe gen în sectorul sanitar din regiune prin intermediul studiului.

15.Dezvoltarea competențelor manageriale pentru femeile din grupul țintă prin intermediul cursului de management sanitar în vederea dezvoltării carierei profesionale.

 

16.Respectarea prevederilor contractuale de verificare, certificare și raportare.