PRINCIPALELE ACTIVITATI

·         Campania de informare a grupului țintăva fi desfășurată atât în unitățile sanitare din regiune cât și în mediul on-line, fiind astfel asigurat accesul la informare și posibilitățile de înscriere gratuită la activitățile proiectului.

·         Crearea unei rețele profesionale on-line

·      Cercetarea: constituie cea mai importantă modalitate de adaptare a activităților proiectului la necesitățile grupului țintă, contribuind atât la evidențierea problemelor ce privesc egalitatea de șanse, de gen, hărțuirea la locul de muncă cât și la conștientizare grupului țintă și a factorilor de decizie asupra acestora precum și la propunerea soluțiilor necesare.

·     Campania de informare și creșterea conștientizării privind egalitatea de gen si de șanse în sănătate: campaniile de informare și conștientizare contribuie în mod semnificativ la creșterea conștientizării asupra principiului egalității de șanse, de gen și asupra problematicii privind hartuirea sexuala.

·         Campania de creștere a conștientizării privind hărțuirea sexuală la locul de muncă

·     Elaborarea Ghidului de bune practici pe tema dezvoltării și promovării principiului egalității de șanse și de gen în sectorul sanitar

 

·        Activitățile de formare profesionalăvor fi organizate pe două domenii, complementare, atât în ceea ce privește salariatele vizate cât și în privința efectelor: cursurile de calificare/recalificare (calificarea Infirmieră, nivel II de calificare) și cursurile de inițiere/perfecționare/specializare, precum și seminarul privind egalitatea de șanse, 154 de femei participând la cursurile de calificare și 20 participante dintre acestea la seminarului pe tema egalității de gen și de șanse.